ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Особлива інформація на 20.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2016Припинено повноваженняГолова наглядової радиРудик Людмила ВладиславiвнаАА, 520500, 26.11.1997, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй област0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Рудик Людмили Владиславiвни, паспорт АА 520500, виданий 26.11.1997 року Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Любов Федорiвна пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиКарауш Дiна МихайлiвнаАВ, 001081, 17.10.1999, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Карауш Дiни Михайлiвни, паспорт АВ 001081, виданий 17.10.1999 року Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 3 роки, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Любов Федорiвна пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиВасилькiвський Геннадiй ПетровичАВ, 671785, 25.11.2005, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Василькiвського Геннадiя Петровича, паспорт АВ 671785, виданий 25.11.2005 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Любов Федорiвна пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.04.2016Припинено повноваженняРевiзорБайда Ольга IванiвнаАА, 520861, 12.03.1996, Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Байди Ольги Iванiвни паспорт АА 520861, виданий 12.03.1996 року Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Любов Федорiвна пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.04.2016ОбраноГолова наглядової радиПогребняк Юрiй В’ячеславовичАА, 547752, 17.09.1997, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi52.5419
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 20.04.2016 року, щодо голови Наглядової ради, обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Погребняк Юрiй В’ячеславович, паспорт АА 547752, виданий 17.09.1997 року Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займає посаду директора ТОВ “Городкiвська аптека”, частка в статутному капiталi – 52,5419%, розмiр пакета акцiй – 61069,50 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Любов Федорiвна пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиПогребняк Наталiя ВiкторiвнаАА, 633632, 24.12.1997, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Погребняк Наталiя Вiкторiвна, паспорт АА 633632, виданий 24.12.1997 року Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займає посаду завiдуюча аптекою №1 ФОП “Погребняк Н.В.”, частка в статутному капiталi – 0,0 %, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Любов Федорiвна пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.04.2016ОбраноЧлен наглядової радиЗахарчук Любов АндрiївнаАА, 154306, 21.02.1996, Крижопiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Захарчук Любов Андрiївна, паспорт АА 154306, виданий 21.02.1996 року Крижопiльським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займає посаду медичної сестри вiддiлення медичної терапiї Крижопiльської лiкарнi планового лiкування, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Любов Федорiвна пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.04.2016ОбраноРевiзорСокольвак Тетяна АнатолiївнаАА, 760029, 15.05.1998, Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року обрана термiном на 3 роки Ревiзор Сокольвак Тетяна Анатолiївна, паспорт АА 760029, виданий 15.05.1998 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займає посаду бухгалтера ФОП “Людкевич С.В.”, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Любов Федорiвна пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.04.2016ЗвільненодиректорВасилькiвська Любов ФедорiвнаАВ, 293134, 21.12.2001, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради вiд 20.04.2016 року, у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, звiльнена за згодою сторiн з 29.04.2016 року директор Товариства Василькiвська Любов Федорiвна, паспорт АВ 293134 виданий 21.12.2001 року Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебувала 10 рокiв, частка в статутному капiталi товариства – 0,0%, розмiр пакету акцiй – 0,0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Любов Федорiвна пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
20.04.2016ПризначенодиректорПогребняк Вячеслав ОлексiйовичАА, 633636, 24.12.1997, Тульчинський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення засiдання Наглядової ради вiд 20.04.2016 року призначений з 30.04.2016 року на посаду директора на невизначений термiн, до прийняття рiшення Наглядової ради про припинення повноважень директор Погребняк Вячеслав Олексiйович, паспорт АА 633636 виданий 24.12.1997 року Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв – приватний пiдпиємець, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,00грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Директор Василькiвська Любов Федорiвна пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.