ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Особлива інформація на 03.05.2013

Титульний аркуш Повідомлення


 Директор                            Василькiвська Любов Федорiвна 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    03.05.2013  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство «Пiщанська центральна районна аптека»
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента д/н
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 24700
     Населений пункт Вiнницька обл., смт.Пiщанка
     Вулиця, будинок вул.Ленiна 49
     Міжміський код, телефон та факс (04349)2-17-94, (04349)2-17-94
     Електронна поштова адреса apteka66@ukrpost.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 03.05.2013
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Бюлетень "Цiннi папери України"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення №83
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 03.05.2013
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.01974951.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 03.05.2013