ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Особлива інформація на 17.02.2010

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
17.02.2010 Звільнено голова наглядової ради Вiнницька обласна рада народних депутатiв АОО, 143304, 21.05.1997, Державний реєстратор 39,774
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 17.02.2010 року та у зв'язку з приведенням установчих документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" i затвердженням змiн до статуту звiльнений голова наглядової ради Вiнницька обласна рада народних депутатiв, код за ЄДРПОУ 00022438, свiдоцтво про держ. реєстрацiю видане 21.05.1997р. Державним реєстратором №АОО 143304, посаду займав 3 роки, частка в статутному капiталi (СК) - 39,774%, iнтереси якої за дорученням представляв Козодой Леонiд Кирилович (паспорт АА 887989, виданий 25.09.1998 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.).
17.02.2010 Звільнено член наглядової ради Сокур Наталiя Вiкторiвна АА, 558842,, 26.11.1997, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 1,735
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 17.02.2010 року та у зв'язку з приведенням установчих документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" i затвердженням змiн до статуту звiльнена член наглядової ради Сокур Наталiя Вiкторiвна, паспорт АА 558842, виданий 26.11.1997 р. Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., на посадi була 3 роки, частка в СК - 1,735%.
17.02.2010 Звільнено член наглядової ради Володавська Лiдiя Iванiвна АА, 559236, 23.12.1997, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 2,461
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 17.02.2010 року та у зв'язку з приведенням установчих документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" i затвердженням змiн до статуту звiльнена член наглядової ради Володавська Лiдiя Iванiвна, паспорт АА 559236, виданий 23.12.1997 р. Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., на посадi була 3 роки, частка в СК - 2,461%.
17.02.2010 Звільнено голова ревiзiйної комiсiї Байда Ольга Iванiвна АА, 520861, 13.11.1997, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 1,735
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 17.02.2010 року та у зв'язку з приведенням установчих документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" i затвердженням змiн до статуту звiльненiа голова ревiзiйної комiсiї Байда Ольга Iванiвна, паспорт АА 520861, виданий 13.11.1997 р. Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., на посадi була 3 роки, частка в СК - 1,735%.
17.02.2010 Звільнено член ревiзiйної комiсiї Саїнчук Галина Данилiвна АА, 559443, 09.01.1998, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 0,000
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 17.02.2010 року та у зв'язку з приведенням установчих документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" i затвердженням змiн до статуту звiльнена член ревiзiйної комiсiї Саїнчук Галина Данилiвна, паспорт АА 559443, виданий 09.01.1998 р. Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., на посадi була 3 роки, частка в СК - 0%.
17.02.2010 Звільнено член ревiзiйної комiсiї Карауш Дiна Михайлiвна АВ, 001081, 11.10.1999, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 2,098
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 17.02.2010 року та у зв'язку з приведенням установчих документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" i затвердженням змiн до статуту звiльнена член ревiзiйної комiсiї Карауш Дiна Михайлiвна, паспорт АВ 001081, виданий 11.10.1999 р. Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., на посадi була 3 роки, частка в СК - 2,098%.
17.02.2010 Призначено голова наглядової ради Рудик Людмила Владиславiвна Рудик Людмила Владиславiвна АА, 558840, 26.11.1997, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 1,371
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 17.02.2010 року та у зв'язку з приведенням установчих документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" i затвердженням змiн до статуту призначена строком на 3 роки голова наглядової ради Рудик Людмила Владиславiвна, паспорт АА 558840, виданий 26.11.1997 р. Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., попередня посада - фармацевт товариства, частка в СК - 1,371%;. Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.02.2010 Призначено член наглядової ради Козодой Леонiд Кирилович АА, 887989, 25.09.1998, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 0,000
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 17.02.2010 року та у зв'язку з приведенням установчих документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" i затвердженням змiн до статуту призначений строком на 3 роки член наглядової ради Козодой Леонiд Кирилович, паспорт АА 887989, виданий 25.09.1998 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., попередня посада - голова комiсiї з питань бюджету Вiнницької облради, частка в СК - 0%. Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.02.2010 Призначено член наглядової ради Василькiвський Геннадiй Петрович АВ, 671785, 28.11.2005, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 0,363
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 17.02.2010 року та у зв'язку з приведенням установчих документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" i затвердженням змiн до статуту призначений строком на 3 роки член наглядової ради Василькiвський Геннадiй Петрович, паспорт АВ 671785, виданий 28.11.2005 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., тимчасово непрацюючий, частка в СК - 0,363 %. Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.02.2010 Призначено ревiзор Байда Ольга Iванiвна АА, 20861, 13.11.1997, Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 1,735
Зміст інформації Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв вiд 17.02.2010 року та у зв'язку з приведенням установчих документiв товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" i затвердженням змiн до статуту призначена строком на 3 роки ревiзор Байда Ольга Iванiвна, паспорт АА 520861, виданий 13.11.1997 р. Пiщанським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., попередня посада голова ревiзiйної комiсiї товариства, частка в СК - 1,735%. Призначена посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.