ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Особлива інформація на 17.02.2010

Титульний аркуш Повідомлення


 Директор                            Василькiвська Любов Федорiвна 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    22.02.2010  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека № 66"
    Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01974951
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 24700
     Населений пункт смт. Пiщанка, Вiнницької обл.
     Вулиця, будинок вул. Ленiна, 49
     Міжміський код, телефон та факс 0434921892, 0434921794
     Електронна поштова адреса emit101@in.vn.ua

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 18.02.2010
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Вiдомостi ДКЦПФР
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення №32
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 22.02.2010
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення немає
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет