ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПрАТ "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22926761
Місцезнаходження  м. Київ, ., 04116, м.Київ, вул. Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ №399194
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  09.09.2010
Міжміський код та телефон  (044) 490-28-96
Факс  (044) 490-28-96
Вид діяльності  депозитарна дiяльнiсть збергiгача цiнних паперiв
Опис  дIн
 
Найменування  Аудиторська фiрма "Укртрансаудит"
Організаційно-правова форма  Колективне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  215203330
Місцезнаходження  Київська область, Московський, 03150, Київ, вул. Заболотного 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0073
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  044 266-11-14
Факс  дIн
Вид діяльності  аудиторська дiяльнiсть
Опис  дIн
 
Найменування  ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  м. Київ, ., 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-10-78
Факс  (044) 279-10-78
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис  дIн