ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12.07.1999 184I02I1I99 Вiнницьке ТУ ДКЦПФР UA0202971000 іменні прості Документарна Іменні 0.250 464920 116230.000 100.0000000
Опис Обiг ЦП на зовнiшньому i внутрiшньому органiзованих ринках цiнних паперiв не здiйснювався. Заявки до лiстингуIделiстингу фондових бiрж не подавалися. Додаткової емiсiї не здiйснювалося.
01.10.2010 98I02I1I10 Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР UA 4000092175 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 464920 116230.000 100.0000000
Опис Обiг ЦП на зовнiшньому i внутрiшньому органiзованих ринках цiнних паперiв не здiйснювався. Заявки до лiстингуIделiстингу фондових бiрж не подавалися. Додаткової емiсiї не здiйснювалося.