ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Директор Василькiвська Любов Федорiвна АВ № 293134, виданий Пiщанський РВ УМВС України уВiнницькiй областi 21.12.2000 12.09.1999 138 407 29.77000000000 % 138 407 0 0 0
Головний бухгалтер Трач Вiра Iванiвна АА № 560661, виданий Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 27.03.1998 12.09.1999 4 689 1.00800000000 % 4 689 0 0 0
Член наглядової ради Козодой Леонiд Кирилович АА № 887989, виданий Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 25.09.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член наглядової ради Василькiвський Геннадiй Петрович АВ № 671785, виданий Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 28.11.2005 15.02.2010 1 689 0.36300000000 % 1 689 0 0 0
Ревiзор Байда Ольга Iванiвна АА № 520861, виданий Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 12.03.1996 12.09.1999 8 067 1.73500000000 % 8 067 0 0 0
Голова наглядової ради Рудик Людмила Владиславiвна АА № 558840, виданий Пiщанський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 26.11.1997 25.04.2005 6 378 1.37200000000 % 6 378 0 0 0
Усього   375 107 80.67500000000 % 375 107 0 0 0
Опис