ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Фондова компанiя "Автоальянс-iнвест"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22926761
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 04116, Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 185030
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.10.2012
Міжміський код та телефон (044)4902896
Факс (044)4902896
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть збергiгача цiнних паперiв
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження ., м. Київ, ., м.Київ, 01001, вул.Б.Грiнченка 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 279-10-78
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис д/н
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Боднар Анатолiй Iванович
Організаційноправова форма Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 1756504013
Місцезнаходження ., Вінницька область, ., м.Вiнниця, 21036, Хмельницьке шосе 11 кв.21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1689
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.12.1996
Міжміський код та телефон (0432)66-21-38
Факс (0432)55-08-20
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис д/н