ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІЩАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА”

Код за ЄДРПОУ: 01974951
Телефон: (04349) 21892
Юридична адреса: 24700, Вінницька обл., Піщанський р-н., смт. Піщанка, вул. Леніна, 49
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Пiщанська центральна районна аптека "
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ"Пiщанська центральна районна аптека "
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 24700
3.1.5. Область, район Вінницька область, Пiщанський
3.1.6. Населений пункт Пiщанка
3.1.7. Вулиця, будинок Ленiна, 49

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 №763571
3.2.2. Дата державної реєстрації 08.05.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Пiщанська районна державна адмiнiстрацiя Вiнницької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 116230
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 116230

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.2. МФО банку 380805
3.3.3. Поточний рахунок 26009197752
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
47.73 торгiвля фармацевтичними товарами
86.90 iнша дiяльнiсть в сферi охорони здоров'я
. .

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарамиАВ 53378617.05.2010Державна iнспекцiя контролю лiкарських засобiв якостi МОЗ Українибезстрокова
Опис:
Лiцензiя видана безстроково.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента